Muziek Op School

MuziekYes! biedt muzieklessen aan in de klas. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden in overleg met de school af te stemmen.

Muziekoriëntatie groep 4-6

Muziekoriëntatie is een project van 2 jaar waarin kinderen kennis maken met zang en muziek. Wekelijks worden de muzieklessen door een vakdocent gegeven die live muziek en zang de klas in brengt. Er word gewerkt aan stemvorming, ritmische en melodische vorming. Door zang, improvisatie, luisteroefeningen en spel komen de kinderen in aanraking met verschillende facetten van muziek. Ze maken kennis met het notenschrift en verschillende muziekinstrumenten.

Themaprojecten

In de onder- en bovenbouw biedt MuziekYes! verschillende projecten aan van 10 lessen waarbij gewerkt kan worden aan een voorstelling.

Met kleuters en groep 3/4 sluit ik graag aan bij actuele thema’s in de groep. Ik neem de kinderen in liedjes, beweging en muzikale spelletjes mee in een onderwerp of een verhaal. Met bovenbouwgroepen kan gewerkt worden met bijvoorbeeld bodypercussion, liedjesschrijven of een popkoor. Het is leuk en leerzaam om af te sluiten met een presentatie voor ouders of andere schoolkinderen.

Hulp voor de leerkracht

Graag neem ik groepsleerkrachten mee in mijn passie voor leuke en leerzame muzieklessen. Er is mogelijkheid tot een coaching traject of een werkvorm waarbij afwisselend de vakleerkracht en de groepsleerkracht de muzieklessen aanbiedt. Ook kunt u contact opnemen over de mogelijkheden voor een workshop waarbij leerkrachten zelf inspiratie op doen voor de muzieklessen in de klas.

links leerkrachten groep 1-4

links leerkrachten groep 5-8